Om Attention Sundsvall-Timrå

Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD.Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Genom att påverka intressepolitiskt och via kunskapsspridning arbetar föreningen för att de barn, ungdomar och vuxna som har neuropsykiatriska diagnoser ska:

 • Bemötas utifrån kunskap och med respekt
 • Få funktionella stödinsatser som kompenserar uppkomna funktionshinder.
 • Ges möjlighet att använda sig av sina inneboende resurser.

Tillsammans
Tillsammans kan vi kämpa för att livssituationen ska förbättras för personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer.

Vi som engagerar oss inom Attention är:

 • anhöriga
 • personer med egna diagnoser
 • yrkesverksamma

Attention Sundsvall–Timrå finns till för att vi som har och berörs av neuropsykiatriska diagnoser ska finna varandra.

VI - behöver prata av oss, känna igen oss, träffa människor som förstår och är i liknande situation.

VI - kan dela och utbyta erfarenheter. Ge varandra tips, idéer och kunskap.

VI - måste bli starka! Tillsammans blir vi det.

Intressepolitik
Vår förenings övergripande mål är att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras närstående.Det gör vi genom att efter bästa förmåga arbeta intressepolitiskt, vilket innebär att vi

 • Informerar, ställer krav och uppvaktar politiker i kommuner och landsting och andra  beslutsfattare inom olika samhällsområden.
 • Påtalar brister och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper
 • Svarar på remisser
 • Samarbetar med närliggande föreningar i gemensamma frågor
 • Driver egna projekt och deltar i projekt tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners.

På Skepparegatan 5A har vi ett kansli som normalt är öppet måndagar till fredagar mellan kl.9:00 och
15:00. Här finns möjlighet att möta representanter från föreningen och ställa frågor, låna böcker. Komma med förslag eller kanske bara prata lite.

Hälsningar

Styrelsen

0
Ditt betyg: Ingen

Attention Sundsvall/Timrå
Skepparegatan 5 A
85234 Sundsvall

Telefon: 060-294 00 må-fr kl. 10-15
E-post: attention@attention-st.se
Organisationsnummer: 889203-0977
PlusGiro: 23 98 38 - 6

Vi finns på Facebook
och Twitter