Råd och Stöd när ditt barn har fått en NPF-diagnos

Vart vänder man sig när mitt barn har fått en NPF-dagnos?

Vad har jag och mitt barn rätt till i form av stöd, avlastning och bidrag?

Många gånger känns det som en djungel att hitta rätt,söka  och få hjälp

med och åt sitt barn.

Tyvärr är det svårt att ge raka svar på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut i landet.

Skillnaderna i utbud och insatser beror på vilken kommun man bor i och vilket landsting man 

tillhör.

Landstingen och kommunerna får själva bestämma och organisera sina stödinsatser.

De flesta kommuner har politiskt beslutatde riktlinjer för hur man ska tolka gällande

lagstiftning - Men de måste ändå följa den lagstiftning som gäller!

 

Därför har Attention Riks gjort en folder - SAMHÄLLGUIDEN - där de har utgått från de

aktuella lagar som styr de insatser man kan söka.

Samhällsguiden- finns att köpa för 20 kr eller att ladda ner  på Attention Riks hemsida.

www:attention-riks.se/npf/anhorig/rad-och-stod-till-anhoeriga

 

Vi har köpt in ett exemplar till kansliet som du kan bläddra i om du vill veta  mer/Lotta på Kansliet

0
Ditt betyg: Ingen

Attention Sundsvall/Timrå
Skepparegatan 5 A
85234 Sundsvall

Telefon: 060-294 00 må-fr kl. 10-15
E-post: attention@attention-st.se
Organisationsnummer: 889203-0977
PlusGiro: 23 98 38 - 6

Vi finns på Facebook
och Twitter