Vem kan få vårdbidrag?

En förälder har rätt till vårdbidrag för barn till och med juni månad det år barnet fyller 19 år om
  1. barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder är i behov av särskild tillsyn och vård under minst sex månader, eller
  2. det på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning uppkommer merkostnader.
Har föräldern flera barn med funktionsnedsättning som inte fyllt 19 år grundas bedömningen av rätten
till vårdbidrag på det sammanlagda behovet av tillsyn och vård samt merkostnadernas omfattning.
 

Källa: FUB - www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/lathund_for_vardbidrag.pdf

Attention Sundsvall/Timrå
Skepparegatan 5 A
85234 Sundsvall

Telefon: 060-294 00 må-fr kl. 10-15
E-post: attention@attention-st.se
Organisationsnummer: 889203-0977
PlusGiro: 23 98 38 - 6

Vi finns på Facebook
och Twitter