Vilka beslut inom skolväsendet får överklagas?

Exempel på beslut som kan överklagas är :

  • mottagande i särskolan/Specialskolan,
  • uppskjuten skolplikt,
  • skolpliktens upphörande,
  • mottagande av elev från annan kommun,
  • placering i särskild undervisningsgrupp,
  • beslut om att  fullfölja utbildningen efter skolplikten samt
  • mottagande till nationellt program i gymnasieskolan, mm.

Fullständig förteckning se www.overklagandenamnden.se.

Rektors beslut går inte att överklaga.

Upplever man missförhållanden i skolan ska man i första hand diskutera med  läraren och rektorn.

Blir man inte nöjd med svaret eller att problemet inte blir löst kan man vända sig till förvaltningschefen, skolchefen eller motsvarande. Därefter kan man anmäla brister till Skolverket.

Attention Sundsvall/Timrå
Skepparegatan 5 A
85234 Sundsvall

Telefon: 060-294 00 må-fr kl. 10-15
E-post: attention@attention-st.se
Organisationsnummer: 889203-0977
PlusGiro: 23 98 38 - 6

Vi finns på Facebook
och Twitter